Change Management

Jak zmieniać aby zmienić

Zarządzanie zmianą i ludźmi w zmianie z wykorzystaniem modeli pełnych kompetencji zmiany (Stolarzewicz, 2008) oraz najnowszych technik przeprowadzania zmian

Zawartość warsztatu:

Wykształcenie i wymodelowanie prawidłowych umiejętności i nawyków w zakresie:

 • Skutecznego przygotowywania i planowania procesu zmiany
 • Umiejętności przygotowywania zespołu do nieustającej zmiany
 • Świadomości obecności nieodwracalnej i permanentnej zmiany oraz czynników mających na nią wpływ
 • Umiejętności wykorzystania wszechobecnej zmiany do udoskonalania własnej organizacji i własnego zespołu
 • Radzenia sobie na coraz silniej konkurencyjnym rynku wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Skutecznego wykorzystywania symptomów zmiany i odpowiedniego ich przedstawiania
 • Świadomego kreowania środowiska zmiany (kontekst sytuacyjny, ryzyka, koalicje zmiany)
 • Prawidłowego przeprowadzania zespołu przez zmianę
 • Umiejętności budowania środowiska po zmianie

  W trakcie tego modułu kadra menedżerska ma możliwość przyjrzenia się procesowi zmian w otoczeniu oraz przykładowych organizacjach, a wyciągane na tej bazie wnioski przekładane są na plany działań mających na celu dalszą pozytywną zmianę w organizacji.