Insights® Discovery

to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym.

Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych.

Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce skuteczna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych.

Główna idea Insights® Discovery

to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Insights® Discovery daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

Od wielu lat jesteśmy Oficjalnym Partnerem metodologii Insights®.

Łączymy wieloletnie praktyczne doświadczenie menedżerskie zdobyte na różnych poziomach zarządzania w międzynarodowych i krajowych korporacjach, wieloletnie doświadczenie konsultingowe przy wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań zarówno w obszarze biznesu, międzynarodowych i lokalnych firm, jak również administracji rządowej i samorządowej oraz najświeższą wiedzę z obszaru psychologii biznesu, ekonomii behawioralnej i zarządzania zdobywaną na najlepszych krajowych i międzynarodowych uczelniach.

Nasi eksperci posiadają najwyższe możliwe certyfikacje trenerskie, coachingowe, superwizyjne i konsultingowe.

Zadowolenie i referencje naszych klientów są najlepszą wizytówką jakości naszego działania!

Profile Indywidualne Insights®Discovery

Profil indywidualny Insights® Discovery jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu.

Dokument ten jest doskonałym wsparciem w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy.

Warsztaty efektywności Insights®Discovery

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights Discovery™, warsztaty pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny.

Sesje coachingowe wg metodologii Insights®Discovery

Jesteśmy w stanie kontrolować tylko to, czego jesteśmy świadomi - wszystko inne ma kontrolę nad nami.

Dlatego też proponujemy naszym klientom PRZEJMOWANIE KONTROLI w swoim życiu i pracy, poprzez rozwój samoświadomości.