Zarządzanie zespołem rozproszonym

Po warsztatach będziesz potrafił:

  • Zwiększać samodzielność zwiększać skuteczność działania swojego rozproszonego zespołu
  • Skuteczniej i efektywniej budować relacje ze swoimi rozproszonymi czy wirtualnymi podwładnymi i współpracownikami
  • Skuteczniej motywować pracowników na odległość
  • Odpowiednio kontrolować i budować samodzielność rozproszonego zespołu

PROGRAM WARSZTATÓW:

1. ZESPÓŁ ROZPROSZONY – przejściowa moda czy „new normal”

 • Czym jest zespół rozproszony?
 • Typologia rozproszonych zespołów i jej wpływ na formy zarządzania
 • Model RRK cech charakterystycznych dla zespołów rozproszonych
 • Struktura formalna i relacje nieformalne w zespole rozproszonym
 • Stopień immersji i nawigowania na stanowiskach w zespołach klasycznych i wirtualnych
 • Trzy fale pracy wirtualnej Johnsa i Grattona
  Quizy zespołowe pozwalające na zapoznanie się z najnowszymi światowymi i polskimi trendami związanymi z zespołami rozproszonymi i wirtualizacją pracy

2. Sekrety zwycięskich zespołów rozproszonych

 • Warunki sprzyjające sukcesowi w zespołach rozproszonych i standardowych – podejścia Wharton School oraz INSEAD
 • Tabela Hackmana Efekty, Umiejętność Współpracy i Indywidualny Rozwój oraz Przekonujący Kierunek, Silna Struktura, Wspierający Kontekst, Wspólny Sposób Myślenia)
 • Dźwignie przywódcze i sposób ich realizacji w środowisku wirtualnym/rozproszonym
  Ocena potencjalnego lub rzeczywistego zespołu na kartach systemu ocen zespołu Hackmana

3. Pięć wymiarów korzyści w wirtualizacji pracy dla menadżera i organizacji w ujęciu London Business School oraz Strategy and Talent Corporation

 • Dopasowanie strategii, miejsca, organizacji przepływów pracy, technologii i stopnia adekwatności
  Analiza własnych rozwiązań oraz przygotowywanie matryc Start/Stop/Continue
  Grupowe Action Plans – pozwalające na przygotowanie planu działania w celu zwiększenia skuteczności pracy wirtualnej

4. Techniki motywowania w zespołach wirtualnych

 • Standardowe metody motywacji przynoszące skuteczność w zespołach wirtualnych
 • Techniki grywalizacji zwiększające zaangażowanie i motywacje w grupach Millenialsów i pokoleniu Y
 • Sposoby motywacji dedykowanej zespołom rozproszonym
  Motywacja na 7 tysiącach metrów – symulacja metod motywacji telefonicznej odległej geograficznie grupy alpinistów

5. Budowanie relacji w zespołach rozproszonych

 • Zaufanie i autorytet jako spoiwa w relacjach zespołów rozproszonych (zdolność, wiarygodność/rzetelność, bliskość/troska o innych, niezawodność/przekonanie, że inni mogą na mnie polegać)
 • Częstotliwość kontaktów w zespole
 • Efektywne zarządzanie relacjami wirtualnymi
 • Elastyczność w międzynarodowym środowisku
  Ćwiczenia i symulacje w małych grupach

6. Skuteczna komunikacja w zespole rozproszonym

 • Techniki przekazywania uznania na odległość
 • Konstruktywna uwaga i czas reakcji
 • Delegowanie zadań w wirtualnym zespole
  Brygady antyterrorystyczne w stolicach Europy – fabularna gra dydaktyczna pozwalająca na udoskonalenie współpracy w rozproszonym zespole, dostrzeżenie swoich własnych mocnych jak i potencjalnych słabych stron oraz ujawnienie barier i ryzyk rozproszonych zespołów

7. Zarządzanie konfliktami w zespołach rozproszonych

 • Rodzaje konfliktów występujących w zespołach rozproszonych (m.in. niedopasowanie metod komunikacji, niedopasowanie sposobu myślenia i działania poszczególnych osób)
 • Metody i kanały zarządzania konfliktami w zespole rozproszonym
 • Zbudujmy samolot – symulacja pozwalająca sprawdzić własną podatność na konflikty rozproszonego zespołu

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki czemu uczestnicy w aktywny sposób poznają poszczególne elementy na poziomie wiedzy, umiejętność i postaw. Warsztaty składają się z mikrowykładów przeplatanych symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case stady oraz moderowanymi dyskusjami, dzięki czemu uczestnicy mogą w najskuteczniejszy sposób rozwijać i uzupełniać własne kompetencje związane z pracą z lub w rozproszonych zespołach.