Problem Solving

problem solving

Warsztaty Problem Solving prowadzone są przez wybitnych ekspertów w obszarach kreatywnego myślenia, innowacyjności i zarządzania produkcją – autorów wielu rozwiązań w zakresie poszukiwania innowacji w polskich i międzynarodowych organizacjach, praktyków i ekspertów w programach MBA i Executive MBA.

Te aktywne warsztaty prowadzone unikalną metodą ActiveInsights i składają się z 2 dni warsztatów oraz podsumowującej telekonferencji (lub spotkania) 90 minut.

Zakres programu:

Dzień 1

 • Dlaczego poszukiwanie nowych rozwiązań i innowacyjność stała się podstawowym wymogiem?
 • W jaki sposób zmiany po roku 2009 wpłynęły na branżę produkcyjną oraz z jakimi trudnościami musi się ona zmierzyć w ciągu najbliższych kilku lat
 • Innowacja i kreatywne rozwiązywanie problemów metodą na uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej – spojrzenie m.in. na filozofię KAIZEN, Performance Management, Solution Concentration, Blue Ocean Strategy, Disruptive Innovation, Black Swan
 • Techniki poszukiwania usprawnień – metody definiowania problemów – 5W2H, metodyka Global8D
 • Techniki analizy przyczynowo-skutkowej w oparciu o diagramy ISHIKAWY oraz metodę ABCD
 • Ekonomika relacji przyczynowo-skutkowych – gdzie najefektywniej poszukiwać rozwiązań – zasada PARETO
 • Wybór i zdefiniowanie problemu do faktycznego rozwiązania w drugim dniu zajęć

Dzień 2

 • Techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań w procesach produkcyjnych:
  • Metoda OSBORN BRAINSTORMING
  • Metoda SUPERPOZYCJI
  • Metoda 635
  • Metoda Kapeluszy deBONO
  • Metoda Walta Disney’a
  • Metoda Przypadkowych Słów
  • Techniki oceny wygenerowanych pomysłów i wyboru najlepszego rozwiązania:
  • Metody definiowania kryteriów wyboru
 • Techniki priorytetów
 • Rangowanie parami
 • Macierze wyboru
 • Proces zarządzania innowacją – PBR – trzy etapowy monitoring realizacji

Zadania warsztatowe

Podczas warsztatów uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania oparte na realiach pracy w swojej firmie. W czasie niektórych ćwiczeń, podczas których ważne jest oderwanie się od schematycznego, rutynowego i liniowego myślenia uczestnicy pracują na wyabstrahowanych przypadkach.

Po warsztatowe zadanie wdrożeniowe

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy w przeciągu 4 tygodni mają do wykonania w kilku grupach zadania wdrożeniowe. Polegają one na przygotowaniu przez każdą grupę procesu innowacyjnego wdrożenia od etapu poszukania i zdefiniowania problemu, poprzez wybór i zastosowanie kreatywnej metody jego rozwiązania poprzez znalezienie rozwiązania, wybór najlepszego z nich na monitoringu wdrożenia kończąc.

Wyniki pracy uczestnicy przedstawiają na przygotowanych formatkach podczas podsumowującej telekonferencji / spotkania (90 minut).

Telekonferencja / spotkanie podsumowujące

Po 4-6 tygodniach od zakończenia warsztatów proponujemy 90 minutowe spotkanie/telekonferencję podsumowującą, której celem jest z jednej strony podsumowanie zadania wdrożeniowego a z drugiej umożliwienie uczestnikom na zadania pytań, które nasunęły się im już po zakończeniu szkolenia.

Sprawdzone i najnowsze światowe metody

Dzięki wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, a także ciągłych badań i poszukiwań najlepszych rozwiązań (nasi eksperci są m.in. autorami unikalnego zestawu menedżerskich kompetencji zmiany, polskiej adaptacji komponentów motywacyjnych Pintricha i deGrotta i wielu innych) uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zawsze sprawdzone modele działania jak również najnowsze światowe metody – dzięki czemu są zawsze o krok przed innymi!