Warsztaty efektywności Insights®Discovery

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights® Discovery, warsztaty pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny.

Język czterech energii kolorystycznych ułatwia zapamiętanie treści programu oraz pomaga szybko wykorzystać zdobytą wiedzę w budowaniu relacji.

Program Insights®Discovery Efektywność Indywidualna za każdym razem jest dostosowywany do wymagań oraz potrzeb klienta, ćwiczenia są modyfikowane w zależności od celów, jakie mają być zrealizowane.

Dlatego warsztat może trwać od 180 minut w wersji skróconej, aż po cykl spotkań, gdzie kolejne sesje są odpowiedzią na potrzeby zespołu i mogą dotykać takich zagadnień jak:

 • skuteczna komunikacja
 • podnoszenie skuteczności sprzedaży
 • wywieranie wpływu
 • skuteczne zarządzanie zespołem
 • wzmacnianie przywództwa
 • budowanie zaangażowania
 • motywowanie
 • wystąpienia publiczne
 • zarządzanie stresem

Insights Discovery znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie ważne jest, aby zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji oraz jednostce funkcjonalnej.

Efektywność®Indywidualna to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Insights®Discovery to seria narzędzi i programów, które pozwolą opracować strategię szkoleniową dla zespołu i które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak przywództwo, sprzedaż, diagnoza i podnoszenie efektywności zespołów, nauka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, czy budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji/współpracy w organizacji.

Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej.

Narzędzia wykorzystywane w programie: Profil Indywidualny moduł Podstawowy, ewentualnie dodatkowe moduły Profilu w zależności od celu warsztatu, specjalne autoryzowane zeszyty ćwiczeń Insights®Discovery:

 • "Wprowadzenie do Insights®Discovery”
 • "Discovery - nowe spojrzenie na efektywność zespołu"
 • "Discovery - nowe spojrzenie na skuteczność sprzedaży"