On-line: Zarządzanie zespołem zdalnym

Warsztaty objęte specjalnym dofinansowaniem!!! Tylko do czasu zakończenia pandemii!!!
Po warsztatach będziesz potrafił:

  • Zarządzać zespołem pracującym z dowolnej lokalizacji – w tym home office
  • Budować zaangażowanie zespołu pracującego zdalnie
  • Prawidłowo delegować zadania i nadzorować ich wykonywanie
  • Skutecznie i efektywnie budować relacje ze swoimi zdalnymi podwładnymi i współpracownikami
  • Zdalnie motywować pracowników na odległość
  • Odpowiednio kontrolować i budować samodzielność zdalnych pracowników

PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Zdalna praca – czy po pandemii będzie to miało znaczenie

 • Powody zwiększania liczby zdalnych pracowników
 • Typologia zdalnych zespołów i jej wpływ na formy zarządzania
 • Struktura formalna i relacje nieformalne w zespołach zdalnych
 • Stopień immersji i nawigowania na stanowiskach w zespołach klasycznych i zdalnych
 • Trzy fale pracy wirtualnej Johnsa i Grattona
  Quizy zespołowe pozwalające na zapoznanie się z najnowszymi światowymi i polskimi trendami związanymi z zespołami zdalnymi oraz coraz częstszą wirtualizacją pracy

2. Sekrety zwycięskich zespołów rozproszonych

 • Warunki sprzyjające sukcesowi w zespołach rozproszonych i standardowych – podejścia Wharton School oraz INSEAD
 • Tabela Hackmana Efekty, Umiejętność Współpracy i Indywidualny Rozwój oraz Przekonujący Kierunek, Silna Struktura, Wspierający Kontekst, Wspólny Sposób Myślenia)
 • Dźwignie przywódcze i sposób ich realizacji w środowisku wirtualnym/rozproszonym
  Ocena potencjalnego lub rzeczywistego zespołu na kartach systemu ocen zespołu Hackmana

3. Pięć wymiarów korzyści w wirtualizacji pracy dla menadżera i organizacji w ujęciu London Business School oraz Strategy and Talent Corporation

 • Dopasowanie strategii, miejsca, organizacji przepływów pracy, technologii i stopnia adekwatności
  Analiza własnych rozwiązań oraz przygotowywanie matryc Start/Stop/Continue
  Grupowe Action Plans – pozwalające na przygotowanie planu działania w celu zwiększenia skuteczności pracy wirtualnej

4. Techniki motywowania w zespołach zdalnych

 • Standardowe metody motywacji przynoszące skuteczność w pracy na odległość
 • Techniki grywalizacji zwiększające zaangażowanie i motywacje w grupach Millenialsów i pokoleniu Y
 • Sposoby motywacji dedykowanej pracownikom zdalnym
  Motywacja na 7 tysiącach metrów – symulacja metod motywacji telefonicznej odległej geograficznie grupy alpinistów

5. Budowanie relacji w zespołach rozproszonych

 • Zaufanie i autorytet jako spoiwa w relacjach pracowników pracujących zdalnie (zdolność, wiarygodność/rzetelność, bliskość/troska o innych, niezawodność/przekonanie, że inni mogą na mnie polegać)
 • Częstotliwość kontaktów w zespole
 • Efektywne zarządzanie relacjami zdalnymi
 • Elastyczność w międzynarodowym środowisku
  Ćwiczenia i symulacje w małych grupach

6. Skuteczna komunikacja w zespole zdalnym

 • Techniki przekazywania uznania na odległość
 • Konstruktywna uwaga i czas reakcji
 • Delegowanie zadań w trybie zdalnym
  Brygady antyterrorystyczne w stolicach Europy – wirtualna, interaktywna fabularna gra dydaktyczna pozwalająca na udoskonalenie współpracy w rozproszonym zespole, dostrzeżenie swoich własnych mocnych jak i potencjalnych słabych stron oraz ujawnienie barier i ryzyk rozproszonych zespołów – uwaga – ćwiczenie opcjonalne, realizowane tylko w przypadku szkoleń 2 dniowych dla grup większych niż 12 uczestników, koszt ćwiczenia nie ujęty w standardowej cenie szkolenia

7. Zarządzanie konfliktami w sytuacjach zdalnych

 • Rodzaje konfliktów występujących w zespołach rozproszonych (m.in. niedopasowanie metod komunikacji, niedopasowanie sposobu myślenia i działania poszczególnych osób)
 • Metody i kanały zarządzania konfliktami w zespole rozproszonym
 • Zbudujmy samolot – symulacja pozwalająca sprawdzić własną podatność na konflikty rozproszonego zespołu

Dodatkowo na życzenie zamawiającego – przegląd rozwiązań i platform technologicznych wspierających pracę zdalną menadżera, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
Spotkanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy ZOOM.us oraz dodatkowych aplikacji zwiększających skuteczność i efektywność warsztatu. Uczestnikom wystarczy tylko i wyłącznie przeglądarka internetowa. W celu lepszego wykorzystania potencjału warsztatu rekomendujemy zainstalowanie bezpłatnej aplikacji ZOOM.
W przypadku chęci wykorzystania innej platformy istnieje możliwość wykorzystania Microsoft Teams, Microsoft Skype czy Google Handgouts&Meets. Warsztat on-line prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki czemu uczestnicy w aktywny sposób poznają poszczególne elementy na poziomie wiedzy, umiejętność i postaw.
Szybkość interakcji, dostęp do pełnego multimediów środowiska, symulacje, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case study oraz moderowane dyskusje pozwalają uczestnikom w najskuteczniejszy sposób rozwijać i uzupełniać własne kompetencje związane z zarządzaniem pracownikami zdalnymi.

Trener prowadzący

Warszataty prowadzone są przez doświadczonego menadżera i senior trenera biznesu, doświadczonego od wielu lat praktyka zarządzania w zespołach zdalnych w tym również międzynarodowych, autora wielu praktycznych rozwiązań
w zakresie zarządzania zdalnymi i rozproszonymi pracownikami.

Zobacz raport z naszego badania dotyczącego pracy zdalnej

Pobierz RAPORT

 

Dodaj komentarz